Isländsk stickning

Alt. Ta hank, lägg hank, sticka hank och maska.

Ett sätt att sticka på jag letat som en galning efter på internet men inte hittat. Därför när jag väl hittat det tänkte jag lägga upp det på bloggen så att kanske fler hittar det
Hank=Omslag

Tekniken stickas med ganska grova stickor i förhållande till garnet.
Lägg upp udda antal maskor mycket elastiskt.
Det totala antalet maskor blir nästan 3 gånger det först upplagda.
För att bestämma antalet maskor man vill ha, se nederst.
Varv 1: Lyft 1:a maskan avigt. 1 omslag (=hank), 1 RM, upprepa detta varvet ut
Varv 2: Lyft 1:a maskan avigt. Lyft förra varvets omslag (=ta hank), 1 omslag (=lägg hank), 1 RM. Upprepa
varvet ut.
Varv 3: Lyft 1:a maskan avigt. Ta hank (lyft förra varvets omslag) lägg hank (1 omslag), sticka hank och maska (=sticka förra varvets omslag med en maska/Sticka ihop 2 stycken)
Upprepa sedan varv 3 till önskad längd.
Exempel:
Lägg upp 19 maskor
1:a varvets omslag ökar 1m mindre än uppläget = 18 M
2:a varvet ökar samma antal = 18 M
Totalt: 55 M

Leave a Reply