Carousel sockor

Orginal mönster: http://www.knitty.com/ISSUEss12/PATTcarousel.php

All thanks go to the creator of the pattern, who kindly let me translate and post the pattern!

 

Storlek:

Kvinna S[M, L]

 

Material:

Garn: Biscotte & Cie – Felix själv-randade [80% Merino superwash 20% nylon; 365/334 varje 100g nystan]

 

HF = Huvudfärg

KF = kontrastfärg

 

Rosa/röd:

[HF] Carrousel; 1 nystan

[KF] Strawberry; 1 nystan

 

Blå/grön:

[HF] Bulles et limetes; 1 nystan

[KF] Limonade; 1 Nystan

 

Rekommenderad nålstorlek:

2,5mm sockstickor

 

Övrigt:

Säkerhetsnål

Stickmarkör

Garn-nål

 

Masktäthet:

32 maskor/46 rader = 10,16cm

 

 

De här sockorna kan användas som yogasockor (inga hälar och tår) Några rader ribbstickning på hälen och tårnas kant kommer hjälpa dig att undvika rullade kanter om du bestämmer dig för att använda på det här alternativet.

 

Lyfta maskor är lyfta som räta maskor på räta rader och som aviga maskor på aviga rader

 

Lyft och sticka RM:

Längs med de lyfta maskornas kant av spiralen för den högra sockan.

http://knitty.com/ISSUEwinter04/FEATwin04TT.html

 

Lyft och sticka AM:

Längs med de lyfta maskornas kant av spiralen för den vänstra sockan, är tekniken lite annorlunda.

Med garnet på framsidan, stoppa in nålen från baksidan till framsidan, under båda de V-formade långsträckta kantmaskorna, vira runt garnet runt toppen på nålen som om du ska sticka AM och dra garnet bak genom maskorna och upp på nålen.

 

För benkant, häl och tår måste du plocka upp mer maskor än det är kantmaskor. För att lägga till dessa ”försvunna” maskor, måste du lägga till dom jämt genom att använda ”Backward loop cast-on” (Bakochfram masks uppläggning) http://www.youtube.com/watch?v=HJdBdf2jaWo

 

SHM:

Det här är en lyft-ökning, med toppen av den högra nålen lyft den högra sidan av maskan under nästa maska på vänster nål. Placera maskan på vänster nål och RM in i den. http://www.youtube.com/watch?v=AligO9gaYnw

 

PRL[svensk motsvarighet behövd]:

Med toppen av den högra nålen, lyft den högra delen av maskan under nästa maska på vänster nål. Placera denna maska på vänster nål (med höger ben bak) och AM in i baksidan på den.

 

Lyft lyft sticka: http://www.youtube.com/watch?v=BPVo-GcyD4s&feature=fvst

 

Ympning: http://www.youtube.com/watch?v=KhQYq-6UCKI

 

Picot-avslutning: http://www.youtube.com/watch?v=MUQ-K6upor0

 

Instruktioner:

 Högersocka:

Högersockans spiralökning: Använd HF, lägg upp 2 maskor.

 

Rad 1: [FS] Lyft första maskan, öka 1 maska, RM. (3M)

Rad 2: [BS] Lyft första maskan, AM till slutet

Rad 3: [FS] Lyft första maskan, RM till slutet

Rad 4: [BS] Lyft första maskan, AM till slutet

Rad 5: [FS] Lyft första maskan, öka 1 maska, RM till slutet.

1 maska ökning.

Rad 6-8: Som rad 2-4

Repetera rad 5-8, 8 gånger.

12 maskor.

 

Jobba som jämnt set tills den mäter 21,59 cm [24,13, 26,67]

Den här längden måste stämma överens med omkretsen av ditt ben runt din vrist.

 

Högersockans benspiral:

Du har nu en smal remsa som börjar med en spets (uppläggningskanten).

För att skapa en spiral, sätt fast remsan till uppläggningskanten så här:

 

Rad 1: [FS] Lyft första maskan, RM10, Lyft maskan, plocka upp och sticka 1 maska från högersidan av uppläggningskanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [BS] Lyft första maskan, AM11

 

Fortsätt på detta sätt tills du har arbetat runt benet 3.5 gånger: du kommer vara centrerad/placerad centralt med den första halvan av spiralen, 4 remsor nedanför. Om du har samma masktäthet som rekommenderat, kommer benet vara 15,88cm nu.

 

Högersockans häl-öppning:

För att skapa häl-öppningen, fortsätt jobba på remsan utan att sätta fast den till resten:

Rad 1: [FS] Lyft första maskan, RM11

Rad 2: [BS] Lyft första maskan, AM11

 

Jobba jämt som set i 10,8 [12, 13,35]cm

 

Högersockans fot:

Jobba med att sätta fast raderna igen som med benet:

 

Rad 1: [FS] Lyft första maskan, RM10, Lyft maskan, plocka upp och sticka 1 från den högra sidan av uppläggningskanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [BS] Lyft första maskan, AM11.

 

Fortsätt på detta sätt tills du har jobbat runt 3 [3.5, 4] gånger, eller för önskad längd, lämna 5.08 cm för tå-minskning.

 

Högersockans tå-minskning:

 

Rad 1: [FS] Lyft första maskan, lyft lyft sticka (LLS), RM till sista maskan, lyft 1 maska, plocka upp och sticka 1 maska från högersidan av den förra randkanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [BS] Lyft första maskan, AM till slutet

Rad 3: [FS] Lyft första maskan, RM till sista maskan, lyft 1 maska, plocka upp och sticka 1 maska från den högra sidan av den förra randkanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 4: [BS] Lyft första maskan, AM till slutet

Repetera Rad 1-4 tills 3 maskor kvarstår.

Sista raden: [FS] Lyft 2 maskor, RM, lägg över lyfta maskor. Klipp garnet och dra igenom sista maskan.

 

Kant:

Använd KF, med FS mot dig, plocka upp och sticka 60[64, 68] maskor. Dela på nålarna som du vill och anslut för att jobba i rundstickning. Sticka 3 varv och gör en picot-avslutning.

 

Häl:

Håll sockan så du är vänd mot hälöppningen, med foten upp och benet ner. Använd KF, med FS vänd mot dig, starta i ”hörnet”, plocka upp och sticka 60[64,68] RM runt hälen, jobba mot ben-sidan av öppningen först, och fot-sidan sedan. Placera säkerhetsnålen där du började plocka upp maskor – det här kommer användas för att centrera tån.

 

Yogasockor endast: Sticka 3 rader ribbstickning [RM, AM] och avsluta löst. Ignorera resten av häl delen.

 

Jobba med en kort-rads häl på den övre halvan av cirkeln – maskorna närmast benet – så här:

 

Rad 1:[FS] RM29[31, 33], vänd

Rad 2:[BS] lyft en maska, AM27[29,31], vänd

Rad 3:[FS] Lyft en maska, RM26[28,30], vänd

Rad 4:[BS] Lyft en maska, AM25[27,29], vänd

Rad 5:[FS] Lyft en maska, RM24[26,28], vänd

Rad 6:[BS] Lyft en maska, AM23[25,27], vänd

Rad 7:[FS] Lyft en maska, RM22[24,26], vänd

Rad 8 [BS]: Lyft en maska, AM21[23, 25], vänd

Rad 9 [FS] Lyft 1 maska, RM20[22, 24], vänd

Rad 10 [BS]: Lyft 1 maska, AM19[21, 23], vänd

Rad 11 [FS]: Lyft 1 maska, RM18[20, 22], vänd

Rad 12 [BS]: Lyft 1 maska, AM17[19, 21], vänd.

Rad 13 [FS]: Lyft 1 maska, RM16[18, 20], vänd.

Rad 14 [BS]: Lyft 1 maska, AM15[17, 19], vänd.

Rad 15 [FS]: Lyft 1 maska, RM14[16, 18], lyft lyft sticka, SHM, vänd.

Rad 16 [BS]: Lyft 1 maska, AM15[17, 19] minska (AM 2 tillsammans), PRL, vänd.

Rad 17 [FS]: Lyft 1 maska, RM16[18, 20], lyft lyft sticka, pick up 1 st, vänd.

Rad 18 [BS]: Lyft 1 maska, AM17[19, 21], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 19 [FS] : Lyft 1 maska, RM18[20, 22], lyft lyft sticka, plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 20 [BS]: Lyft 1 maska, AM19[21, 23], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 21 [FS]: Lyft 1 maska, RM20[22, 24], lyft lyft sticka, plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 22 [BS]: Lyft 1 maska, AM21[23, 25], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 23 [FS]: Lyft 1 maska, RM22[24, 26], lyft lyft sticka, plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 24 [BS]: Lyft 1 maska, AM23[25, 27], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 25 [FS]: Lyft 1 maska, RM24[26, 28], lyft lyft sticka, plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 26 [BS]: Lyft 1 maska, AM25[27, 29], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 27 [FS]: Lyft 1 maska, RM26[28, 30], lyft lyft sticka, plocka upp 1 maska, vänd.

Rad 28 [BS]: Lyft 1 maska, AM25[27, 29], minska (AM 2 tillsammans), plocka upp 1 maska.

Ympa hälen stängd.

 

Tån:

Använd KF, med FS vänd mot dig, starta på kanten av sockan (centrerat med var du började plocka upp maskor för hälen – säkerhetsnålen!), plocka upp och sticka 60[64,68] maskor för tån.

Distribuera som du vill runt nålarna för att jobba i cirkelstickning. Placera en stickmarkör i mitten av cirkeln, eller distribuera maskorna så att de är delade i hälften.

 

Yogasockor endast:

Sticka 3 rader ribbstickning [RM, AM] och avsluta löst. Ignorera resten av tå delen.

 

Varvet som minskar:

RM, lyft lyft sticka, RM till 3 maskor innan slutet av första halvan av sockan, sticka 2 ihop (minska), RM2, lyft lyft sticka, RM till 3 maskor innan slutet på cirkeln, sticka 2 ihop (minska), RM.

Nästa varv:

RM.

 

Repetera dessa två varv tills 32 maskor återstår. Ympa eller använd 3 nåls avslutning för att stänga tån.

 

Vänster socka:

Vänster sockas spiralökning:

För att få spiralen åt andra hållet, är den här sockan jobbad med insidan ut.

Använd HF, lägg upp 2 maskor.

 

Rad 1: [BS] Lyft maska, öka, AM. (3M)

Rad 2: [FS] Lyft maska, RM till slutet

Rad 3: [BS] Lyft maska, AM till slutet

Rad 4: [FS] Lyft maska, RM till slutet

Rad 5: [BS] Lyft maska, öka, AM till slutet

1 maska ökad

Rad 6-8: som rader 2-4

 

Repetera rader 5-8 8 gånger.

12 maskor.

 

Jobba som jämnt tills den mäter 21,59 cm [24,13, 26,67]

Den här längden måste stämma överens med omkretsen av ditt ben runt din vrist.

 

Vänster sockas benspiral:

Du har nu en smal remsa som börjar med en spets (uppläggningskanten).

För att skapa en spiral, sätt fast remsan till uppläggningskanten så här:

 

Rad 1: [BS] Lyft 1 maska, AM10, lyft 1 maska, plocka upp och sticka 1 maska från den högra sidan av uppläggningskanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [FS] Lyft 1 maska, RM11

 

Fortsätt på detta sätt tills du har jobbar runt benet 3,5 gånger: Du kommer vara centrerad med den första halvan av spiralen, 4 ränder nedanför.

 

Vänstersockans häl-öppning:

För att skapa häl-öppningen, fortsätt arbeta med remsan utan att sätta fast den på benet.

 

Rad 1: [FS] Lyft 1 maska, RM11

Rad 2: [BS] Lyft 1 maska, AM11

 

Jobba jämt som set i 10,8 [12, 13,35]cm.

 

Vänstersockans fot – Slutet av spiralen:

Jobba med att sätta fast rader igen som på benet:

Rad 1: [BS] Lyft 1 maska, AM10, lyft 1 maska, plocka upp och sticka 1 maska från högersidan av uppläggningskanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [FS] Lyft 1 maska, RM11

 

Fortsätt på detta sätt tills du har jobbat runt 3[3.5, 4] gånger, eller för önskad längd, lämna 5.08 cm för tå-minskning.

 

Vänstersockans tå-minskning:

Rad 1: [FS] Lyft 1 maska, AM 2 ihop (minska), AM till sista maskan, lyft 1 maska, plocka upp och AM 1 maska från högersidan av den förra randkanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 2: [BS] Lyft 1 maska, RM till slutet

Rad 3: [FS] Lyft 1 maska, AM till sista maskan, lyft 1 maska, plocka upp och AM 1 maska från den högra sidan av den förra randkanten och lägg över den lyfta maskan.

Rad 4: [BS] Lyft 1 maska, RM till slutet.

 

Repetera raderna 1-4 tills 3 maskor återstår.

Sista raden: [FS] Lyft 2 maskor, AM, lägg över lyfta maskor. Klipp garn och dra genom sista maskan.

 

Vänd sockan så att rätsidan är ut och gör kanten, hälen och tån som du gjorde på höger sockan.

 

Avslutning:

Blocka och väv in ändarna på garnet.

Leave a Reply